Ray Lozano – En ungdomsföreläsare och missbruksförebyggande talare

I detta projekt har jag varit med i utvecklingen av en modern och effektiv webbplats och portfolio för Ray Lozano, en ungdomsföreläsare som har ägnat sitt liv åt att sprida medvetenhet om droger, alkohol och missbruk. Detta projekt var en förening av teknisk kompetens och Ray’s passionerade röst.

 

Migrering och Modernisering:

Ray hade redan en befintlig webbplats, men han insåg behovet av att modernisera den för att bättre nå sin publik och för att förbättra användarupplevelsen. Jag tog en strategisk tillvägagångssätt genom att bevara de befintliga backlinkarna och använda Flywheel som webbhotell för att göra migreringen smidigare. Den gamla webbplatsen omdirigerades till den nya, byggd med Next.js och React.js med serverside rendering (SSR) i TypeScript. Detta ledde till en dramatisk ökning av sidans hastighet och responsivitet.

 

Teknisk Arkitektur:
Hosting och Prestanda – Jag behöll Flywheel som värd för att upprätthålla den tidigare webbplatsens SEO-fördelar. Genom att använda Next.js och React.js med TypeScript kunde jag skapa en snabb och optimerad webbplats som möjliggjorde smidig navigering och korta laddningstider. SSR vid byggtid är en av de största anledningarna till den snabba sidan, vilket ger en användarupplevelse av hög kvalitet.

 
Datahantering – För att möjliggöra enkel hantering av innehållet använde jag Advanced Custom Fields (ACF) för att skapa dynamiskt innehåll. Detta gav Ray möjlighet att enkelt uppdatera och anpassa sidans innehåll utan tekniska hinder.

 
Dataåtkomst – WP GraphQL användes för att hämta data från WordPress-databasen och exponera det som ett API. Detta gjorde det möjligt för oss att effektivt hämta och använda innehåll från WordPress i den React-baserade frontend.

 

Kontaktformulär med Nodemailer:

För att underlätta för besökare att komma i kontakt med Ray skapade jag ett anpassat kontaktformulär med Nodemailer. Denna frontend-lösning möjliggjorde snabb och smidig kommunikation och säkerställde att meddelanden skickades till rätt mottagare.